Trondheim

Utrustning:

• 2 st. Kremationsugnar
• Mobil insättningstruck
• Askhanteringsutrustning
• Kistställ

Kontakt:

Knut Ivar Paulsen
Tfn: 0047-456 19 816
E-post: moholtkrematorium@kirken.trondheim.no

Adress:

Knut Ivar Paulsen
Trondheim Krematorium
Moholt Krematorium
Brøsetvejen 147 A
N-7048 Trondheim