Svendborg

Utrustning:

• 1 st Kremationsugn
• Askhanteringsutrustning

Kontakt:

Tommy Christensen
Tfn: 0045-62 21 05 33

Adress:

Svendborg Kirkegård
Valdemarsgade 71A
DK-5706 Svendborg