Automatisk insättare för kista utan fot

Insättningsautomat anpassad för Dansk kista.

För maximal driftsäkerhet så är insättare utrustad med UPS-drift i händelse av spänningsbortfall efter påbörjad insättning. Insättningsanordningarna är även utrustade med helmanuell manövreringsmöjlighet.