Mariebjerg

Utrustning:

• 1 st Kremationsugn
• Automatisk insättare
• Omlastningbord
• Askhanteringsutrustning

Kontakt:

Tfn: +45-45 87 78 12
E-post: rl@gentofte.dk​

Adress:

Mariebjerg Krematorium
Mariebjergsvej 2
DK-2820 Gentofte