Drammen

Utrustning:

• 1 st. Kremationsugn
• Automatisk insättare
• Askhanteringsutrustning
• Filterutrustning - pulvermetod

Kontakt:

Per Ottar Johansen
Tfn: 0047-91314603
E-post: johansen@drammen.kirker.net​

Adress:

Drammen Kirkelige Fellesråd
Hauges gate 2
N - 3019 Drammen