Arvika

Utrustning:

• Krematorieugn
• Manuell insättare
• Askberedare

Kontakt:

Liv Bjurheden
Tfn: 0570 728240
E-post: liv.bjurheden@svenskakyrkan.se

Adress:

Arvika Kyrkliga Samfällighet Kyrkogårds- och fasighetsnämnden
Box 87, 671 22 Arvika