Skellefteå

Utrustning:

• 1 st. Krematorieugn
• Rökgasfilter, pulvermetoden
• Automatisk insättare
• Askberedningsutrustning
• Filterutrustning

Kontakt:

Ronny Hägglöf
Tfn: 0910-78 78 81
E-post: ronny.hagglof@svenskakyrkan.se

Adress:

Krematoriet, Alhems kyrkogård
Kantgatan 29
931 38 Skellefteå