Övrig utrustning

Vanligen ingår i denna typ av projekt rökgaskanaler, skorstensinfodringar, ejektoranläggningar, tryckluftsanläggning, hydraulanläggning och fläktanläggningar.

MITAB har resurser att specialkonstruera och tillverka komponenter för just de förhållanden som råder för ett specifikt projekt.