Automatisk insättare för kista med fot

Insättningsautomat anpassad för kista med 50mm hög fot.

För maximal driftsäkerhet så är insättare utrustad med UPS-drift i händelse av spänningsbortfall efter påbörjad insättning. Insättningsanordningarna är även utrustade med helmanuell manövreringsmöjlighet.