Århus

Utrustning:

• 2 st Kremationsugn
• Automatisk insättare
• Omlastningsbord
• Askhanteringsutrustning

Kontakt:

Ole Rasmusen
Tfn: +45-86 75 25 10

Adress:

Århus Kapelkrematorium
Vestre Kirkegård
Viborgvej 47A
DK-8210 Århus