Kolding

Utrustning:

• 2 st Kremationsugnar
• Automatiska insättare
• Omlastningbord
• Askhanteringsutrustning

Kontakt:

Tfn: 0045-75 51 80 09

Adress:

Felleskrematoriet Kolding & Fredritcia provstier
Petersmindevej 2
DK-6000 Kolding