Reningsmetod - pulver

Pulvermetoden har funnits med länge i många rökgasreningssammanhang. Även inom kremation är det den vanligast förekommande reningsmetoden. I MITABs sortiment finner Ni komplett utrustning för en installation enligt pulvermetoden.

Metoden kännetecknas av att rökgaserna föres genom ett spärrfilter efter det att rökgastemperaturen reducerats till , för filterutrustningen lämplig nivå, i rökgaskylaren. Typisk temperatur på rökgaser till filter är 100-140 grader C. Max temperatur är 180 grader.

Filtrets textil belägges på morgonen, vid uppstart av anläggningen, automatiskt med ett tunt lager av aktivt kol.
Kolet matas ut ur en behållare för aktivt kol via en cellmatare för säker dosering och sugs in i filtret via undertryck i filtret.
Vid start uppger operatören beräknat antal kremationer och anpassad mängd aktivt kol matas automatiskt in i filteranläggningen.
Efter dagens verksamhet, efter sista program, startar automatiskt uttransport av dagens avfall som förs till avfallstunnan som normalt placeras direkt under filterenheten.

Textilfiltret fångar partiklarna i rökgaserna och det aktiva kolet absorberar Kvicksilver såväl som Dioxiner.

Typiskt mätresultat:

  • Avskiljning Kvicksilver, ca 96-99%
  • Avskiljning Partiklar, ca 96-98%
  • Avskiljning Dioxin, ca 98-99,5%

Hela processen sker automatsikt och temperaturer och tryck övervakas och loggas kontinuerligt i anläggningens styrutrustning.

Styrutrustningen är integrerad och styr processen för både ugn och rening för att optimera kommunicerandet.

Pulvermetoden har fördelen att lättare kunna installeras där det finns begränsat med fysiskt utrymme.
Metoden representerar ”lägre investering” men inte nödvändigtvis den lägsta driftskostnaden.

Metoden förutsätter en del manuell hantering av avfallstunnor samt utbytesbehållare för aktivt kol.
MITAB har etablerat ett utbytessystem för behållare med aktivt kol.
Fyllda behållare finns alltid disponibla hos MITAB för snabb och enkel leverans.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK