Reningsmetod - bädd

MITAB har kompletterat sortimentet av reningsutrustning med bädd-metoden för att kreera en version som medför minimum av manuell hantering och maximum av renhet. Metoden har även styrkan att kvicksilvret binds kemiskt i en stark förening med Svavel.

Efter att rökgaserna passerat rökgaskylaren, där gaserna kyls ned till för filteranläggningen lämplig nivå, passerar gaserna genom ett partikelfilter. Filtret avskiljer partiklar i rökgaserna. Rökgaserna passerar vidare genom en bädd av granulat av aktivt kol. Granulatet är dopat med svavel. Vid passage absorberas kvicksilver och Dioxiner och reagerar sedermera kemiskt.

Metoden medför minimum av hantering. Avfallstunnan skall bytas periodiskt. För ett typiskt krematorium betyder det byte av avfallstunna 2-4 gånger per år – vilket utgör hela hanteringen för personalen.

Metoden är mycket rensam i och med att kolhantering har helt utgått. Metoden representerar en större investering än pulvermetoden men nödvändigtvis inte högre kostnad per kremation. Metoden är något mer platskrävande än pulvermetoden.

Hela processen är helautomatisk och styrs kontinuerligt och driftsdata övervakas och loggas kontinuerligt.

Utförda emissionsmätningar visar gott resultat.

Typiskt mätresultat:
• Avskiljning Kvicksilver, ca 96-99%
• Avskiljning Partiklar, ca 96-98%
• Avskiljning Dioxin, ca 98-99,5%

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK