Kremationsugnar

Krematorieutrustning med standard för 2000-talet

Nya emissionsbestämmelser i kombination med tidens önskemål om komfortabel arbetsmiljö ställer stora krav på den moderna ugnskonstruktionen - både vad det avser inre och yttre miljön.
MITAB har målmedvetet fortsatt utvecklingsarbetet för att kunna presentera en modern tidsanpassad konstruktion som möter inte bara miljökraven men också önskan om en god arbetsmiljö.

Förbränningstekniska konceptet – miljösäkert alternativ

MITABs patenterade förbränningsteknik borgar för säker kontroll av förbränningsförloppet och därmed emissionsgaser. MITAB har ett helt unikt eget tekniskt koncept som idag är väl beprövat.
I och med endast en rökgasväg så finns förutsättningar att mäta O2-halt och att kontrollera temperatur på gaser som är representativa – ej ett delflöde.
Konceptet säkerställer att de tre, för god förbränning, viktiga T:na optimeras.

T - som i Temperatur, Turbulens och Tid.

Turbulens - Sekundärluft tillförs med hög hastighet-god turbulens.
Temperatur - Sekundärbrännare i centrum säkerställer att min temperatur innehålls.
Tid – stor EBK med ca 1,6 m3 volym säkerställer god uppehållstid för rökgaser.

Emissionsvärden efter anläggningar ligger på nivåer med marginal relativt riktlinjer.

Riktvärde Normalt
CO: < 50 mg/m3ntg ca. 10-15 mg/m3ntg
Stoft (utan filter): < 100 mg/m3ntg ca. 70-100 mg/m3ntg
CO spets/5min: 500 mg/m3ntg ca 200-300 mg/m3ntg
Efter filter, Hg: 95% 98-99,7%
Efter filter, Stoff: 10 mg/m3ntg 1-4 mg/m3ntg

Låg CO borgar även för låg halt av Dioxiner/Furaner. Låg partikelhalt med mycket liten andel ”ej utbränt” minimerar partikelmängden i filter samt förhindrar att filter sätts igen av ”feta partiklar”.
MITABs patenterade förbränningstekniska koncept borgar för minimum kolmonoxid.

Riklig utrustning för bättre miljö och enklare arbete.

För enkel komfortabel hantering har ugnen utrustats med pneumatisk manövrering av raklucka, tittlucka och asklådelyft. Stor tydlig touchpanel för enkel och tydlig övervakning av processen.

Många insatser har gjorts för att reducera ljud till komfortabel nivå. Mätningar vittnar om att ljudnivån kan ligga så lågt som ca 50-56 dB.
För enkel och komfortabel hantering så är ugnen normalt utrustad med automatisk Insättningsanordning. För maximal säkerhet så är insättningsanordningen utrustad med automatisk nödmanövrering i händelse av spännngsbortfall.

Samtliga installationer förses med ”intern” ventilation för att reducera yttemperatur på ugnen. Typiskt så är ugnsbeklädnad ca 5-8 grader varmare än rummet. Ugnsventilationen medför också att ugnsrummet blir ventilerat.

Touchpanel på ugnen och PC-station för loggning av driftsdata är normalutrustning.
Enkel hantring i och med logiska och överskådliga processbilder.

Genomarbetad keramisk infodring.

Genom åren har den keramiska infodringen i MITAB-ugnen vidareutvecklats för att förbättra livslängd, för att förenkla underhåll samt i synnerhet för att minimera ljud och värmeavgivning.

Några typiska kännetecken:
Fribärande valv som bärs upp av stålkonstruktionen. Väggar kan repareras partiellt utan att valvet påverkas. Väggar i huvudbrännakammaren tillverkad i betong.
Förstärkt isolering med microporöst material för att reducera yttemperatur samt för reducera värmeöverföring till byggbetongen.

Många alternativa utföranden på beklädnad.

Stor betoning läggs på design och finish. MITABs standardbeklädnad är borstad rostfri plåt på blå stålstomme.
Alternativa utföranden på ugnsbeklädnad kan levereras.

Brett sortiment för olika förhållanden.

I sortimentet finns ugnar för stadsgas, naturgas, gasol eller eldningsolja
Ugnar med plan häll för kista med fot eller med så kallad V-botten för kista utan fot.

Produktblad

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK