MITAB - Totalleverantören av krematorieutrustning

Företaget MITAB grundades 1979 i ett geografiskt område som traditionellt innehåller många företag inom ståltillverkning. Typiska projekt var nybyggnad eller ombyggnad av ugnar för värmebehandling av stål. Verksamhetsområdet medförde erfarenheter om att rent allmänt konstruera och tillverka komponenter för höga temperaturer.

Hög målsättning redan från start

Orsaken till att utveckling av en ny ugn påbörjades var ambitionen att prestera en anläggning som klarade goda emissionsvärden. Arbetet resulterade i ett helt nytt förbränningstekniskt koncept som är patenterat. Idag är det konfirmerat att konceptet ger mycket bra emissioner.

En anläggning - ”inte bara en ugn”

MITAB fortsatte utvecklingsverksamheten med målsättningen att bli en leverantör med utrustning för totala åtagandet inom krematoriet. MITAB har sortimentsresurser att leverera, i stort, allt som förekommer i denna typ av installationer inklusive reningsutrustning. Riklig erfarenhet i projektering av denna typ av installationer i samarbete med bygg-, ventilation- och el installatörer. MITAB har i Forsbacka både reservdelar och tillverkningsresurser för att hantera eventuell serviceproblematik. Fordon utrustade för serviceuppdrag är alltid redo. Utrustning finns för kontroll av Er anläggning - kontroll av förbränning och styrning av processen.

Sortimentet

MITAB har utvecklat ett brett omfattande och modernt sortiment med målsättningen att vara en komplett totalleverantör och en naturlig samarbetspart vid ny- eller ombyggnad av krematorier. Den rikliga erfarenheten av att projektera och utgöra diskussionspart borgar för ett gott slutresultat. MITAB kan vanligen leverera hela utrustningen från ”a-ö” med egna moderna komponenter. MITAB är inte beroende av att ”plocka ihop” komponenter från olika underleverantörer. Ledstjärna vid utveckling och projektering är hög standard, modern teknik och god finish.

Dokumentation

Komplett dokumentation på anläggning är en tung uppgift som ofta blir eftersatt. MITAB har utvecklat ett upplägg som har uppnått god standard och innehåller vad som normalt kan komma till nytta.

Projektering

MITAB har vunnit stor erfarenhet i projektering av denna typ av anläggningar. Vi har den kunskap och utrustning som erfordras för att vara en god diskussionspart i praktiska frågor om hela hanteringen. Även vid kontakt med arkitekter, byggingenjörer, VVS- och ventilation kan MITABs djupa kunskaper om detaljer som bör beaktas komma till god nytta. Ett tätt samarbete mellan alla berörda är en förutsättning för en god anläggning med inte bara rätt yttre miljö utan också en genomtänkt inre miljö.

Entreprenader

MITAB åtar sig totala entreprenaden för den krematorietekniska installationen där vårt breda sortiment gör det möjligt att leverera allt som normalt efterfrågas. I de fall där mindre ombyggnationer för den nya installationen erfordras så kan MITAB även åta sig hela entreprenaden.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK