Filter

MITABs väl beprövade filterutrustning har varit i drift i denna typ av applikation i många år och driftserfarenheten är riklig.
Filtret är specialkonstruerat för applikationen. Utmärkande kriterium är den låga bygghöjden vilket gör det möjligt att installera filtret i rum med gängse rumshöjder.

Filtret rensas automatiskt genom skakning efter dagens drift och avfallet förs till avfallsbehållaren, som placeras under filtret, under natten.

Filtret tillverkas i två storlekar. För en ugn, separata linjer, alternativt två ugnar på gemensam filterlinje. Filtret kan förses med fristående avfallstunna eller underliggande avfallstunna. Vid låg rumshöjd installeras fristående avfallstunna.

MITAB har utvecklat en specialbehållare för absorbenten. Ett utbytessystem är
etablerat. MITAB har alltid fyllda behållare disponibel och klara för leverans.
Stationen för behållaren är utrustad med vägutrustning. Inmatning sker per vikt - ca 0,2 Kg per kremation.

Filtren är dimensionerade med stor filteryta för att klara driften med lågt tryckfall.

Avskiljning av partiklar ligger typiskt på ca 95-99 % och avskiljning av Hg ligger
typiskt på 96-99 %. Även Dioxiner avskiljs. Som absorbent används aktivt kolpulver.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK