Anläggningar Sverige

Lund

Utrustning:

  • 2 st. Krematorieugn
  • Filterutrustning – pulvermetod
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning
  • Värmeåtervinning - fjärrnät
  • Mitamatic styrning, 2016

Kontakt:
Bo Bergsten
Tfn: 046-35 87 01 
E-post: bo.bergsten@svenskakyrkan.se

Adress:
Lunds Kyrkliga Samfällighet Kyrkogårdsavdelningen
Box 1096
221 04 Lund

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org