Anläggningar Finland

Sandudd, Helsingfors

Utrustning:

  • 2 st. Krematorieugnar
  • 2st Rökgasfilter, pulvermetoden
  • Automatiska insättare
  • Askberedningsutrustning
  • Kisthanteringsutrustning

Kontakt:
Göran Fagerström

Tfn: +358-944 40 88
E-post: g.fagerstrom@krematorio.com 

Adress:
Sandudd krematorium
Kietoniemen katu 27
00100 Helsinki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org