Anläggningar Sverige

Luleå

Utrustning:

  • 1 st. Ny Mitab Krematorieugn
  • 1 st uppdaterad Tabo krematorieugn
  • 2 st Automatiska insättare
  • Filteranläggning - pulvermetoden
  • Askberedningsutrustning
  • Kisthantering

Kontakt: 
Reino Raitala 
Tfn: 0920-26 48 11
E-post: reino.raitala@svenskakyrkan.se

Adress: 
Luleå krematorium
Hertsövägen 200
974 39 Luleå

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org