Anläggningar Norge

Oslo - Vestre

 Utrustning:
1 st. Kremationsugn manuell insättare

Kontakt:
Sigmund Raniszewski
Tfn: 0047-37 02 11 09
E-post: sigmund.raniszewski@agderkirken.no

Adress:
Arendal krematorium
Högedal
N - 4800 Arendal  

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org