Anläggningar Danmark

Århus

Utrustning:

  • 2 st Kremationsugn
  • Automatisk insättare
  • Omlastningsbord
  • Askhanteringsutrustning

Kontakt:
Ole Rasmusen
Tfn: +45-86 75 25 10

Adress:
Århus Kapelkrematorium
Vestre Kirkegård
Viborgvej 47A
DK-8210 Århus

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org