Anläggningar Danmark

Svendborg

Utrustning:

  • 1 st Kremationsugn
  • Askhanteringsutrustning

Kontakt:
Tommy Christensen
Tfn: 0045-62 21 05 33

Adress:
Svendborg Kirkegård
Valdemarsgade 71A
DK-5706 Svendborg

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org