Anläggningar Danmark

Roskilde

Utrustning:

  • 1 st Kremationsugn
  • Automatisk insättare
  • Omlastningsbord
  • Askhanteringsutrustning

Kontakt:
Ian Kobberø
Tfn: 45-46 35 08 90
E-post: ik@roskilde-kirkegaarde.dk

Adress:
Roskilde Kapelkrematorium
Kirkegårdsvej 13
DK-4000 Roskilde 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org