Anläggningar Danmark

Odense

Utrustning:

  • Två filterlinjer installerade på två Tabo ugnar.

Kontakt:
Kaare Rud Nielsen
Tfn: +45 66131372

Adress:
Odense Kommume Park og Vejafdelningen
Kirkegårdskontoret
Falen 40

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org