Anläggningar Norge

Drammen

Utrustning:

  • 1 st. Kremationsugn
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning
  • Filterutrustning - pulvermetod

Kontakt:
Per Ottar Johansen
Tfn: 0047-91314603
E-post: johansen@drammen.kirker.net

Adress:
Drammen Kirkelige Fellesråd
Hauges gate 2
N - 3019 Drammen

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org