Anläggningar Sverige

Sollentuna

Utrustning:

  • 2 st. Krematorieugn
  • Filterutrustning – pulvermetod
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning
  • Kistställ 
  • Kisthanteringstruck

Kontakt:
Ingvar Hedæus
Tfn: 070 950 2852
E-post: invar.hedaeus@svenskakyrkan.se

Adress: Sollentuna Församling
Att: Krematoriet Box 13
191 21 Sollentuna

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org