Anläggningar Sverige

Sandviken

Utrustning:

  • 1 st. Krematorieugn
  • Filterutrustning – bäddmetod
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning
  • Kistställ 
  • Kisthanteringstruck
  • Kistvändare 
  • Värmeåtervinning - fjärrnät
  • Mitamatic styrning, 2016

Kontakt: 
Robert Hedström 
Tfn: 026 24 50 51 
E-post: robert.hedstrom@svenskakyrkan.se

Adress:
Sandvikens krematorium
Kyrkogårdsförvaltningen
Hedåsvägen 14
811 61 Sandviken

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org