Anläggningar Sverige

Katrineholm

Utrustning:

  • 1 st. Krematorieugn
  • Filterutrustning – bäddmetod
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning

Kontakt:
Kjell-Arne Persson
Tfn: 070 2490456
E-post: Kjell-arne.persson@svenskakyrkan.se

Adress:
Katrineholms Kyrkliga Samfällighet
Bievägen 3
641 46 Katrineholm

 

 

 

  

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org