Anläggningar Sverige

Göteborg

Utrustning:

  • 4 st. Krematorieugnar
  • Filterutrustning – pulvermetod
  • Två st. insättningstruckar
  • Två stycken askhanteringsutrustning
  • Kistställ
  • Kisthanteringstruck
  • Värmeåtervinning - acktank

Kontakt:
Håkan Junfors
Tfn: 070-3240630 / 575 01 51
E-post: hakan.junfors@svenskakyrkan.se

Adress:
Göteborgs Kyrkliga Samfällighet Fastighetsnämnden
Box 1526
401 50 Göteborg

 

 

 

 

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org