Anläggningar Sverige

Gävle 

Utrustning:

  • 1 st. Krematorieugn
  • Filterutrustning – bäddmetod
  • Filterutr. anpassad för två ugnar
  • Automatisk insättare
  • Askhanteringsutrustning
  • Kistställ
  • Två st. kisthanteringstruck
  • Värmeåtervinning - acktank
  • Mitamatic styrning, 2016

Kontakt: 
Peter Sundquist 
Tfn: 026 170510
E-post: peter.sundquist@svenskakyrkan.se

Adress:
Gävle Kyrkogårdsenheten
Box 1423
801 38 Gävle Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org