Anläggningar Sverige

Arvika

Utrustning:

  • Krematorieugn
  • Manuell insättare
  • Askberedare

Kontakt:
Liv Bjurheden
Tfn: 0570 728240
E-post: liv.bjurheden@svenskakyrkan.se

Adress:
Arvika Kyrkliga Samfällighet Kyrkogårds- och fasighetsnämnden
Box 87, 671 22 Arvika

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org