Övrig utrustning

Vanligen ingår i denna typ av projekt rökgaskanaler, skorstensinfodringar, ejektoranläggningar, tryckluftsanläggning, hydraulanläggning och fläktanläggningar.

MITAB har resurser att specialkonstruera och tillverka komponenter för just de förhållanden som råder för ett specifikt projekt.

 

 

 

   

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org