Askhanteringsutrustning

MITAB askhanteringsstation innehåller alla erforderliga funktioner från asklåda till försluten urna. Den består av svalskåp, askberedare samt urnförslutningsstation. Askberedaren mal och levererar aska till urnan samt separerar skrotet och levererar det till skrotbehållaren. Hela processen sker automatiskt. Enheterna är ventilerade. Ugnsrummet blir rent, snyggt och opåverkat av luktgener förorsakade av asklåda.

Askhanteringsstationen har en design som anpassats till ugnen och bildar en komplett avstämd enhet.

Den nyintroducerade versionen av beredaren har vidareutvecklats och beredningstiden har reducerats till ca 5 minuter. Ljudnivån har reducerats ytterligare och ligger på ca 45-50 dB.

     

 

 Produktblad


Asklådevagn

Med Mitab´s asklådevagn flyttas asklådan från ugn till svalskåp utan att operatören vidrör asklådan. En kort film kan ses på
http://www.mitab.org/Filer/Filarkiv/Askberedning/askvagn_20180823.mp4

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org