MSR-utrustning

MITAB har under mer än 10 år kontinuerligt arbetat på att vidareutveckla ett för denna unika applikation specialanpassat styrsystem. Styrsystem som idag är väl beprövat under många år även i anläggningar med reningsutrustning. Stor vikt har lagts på kombinationen ugn och filterutrustning för att etablera kommunikation mellan de två processenheterna för maximal driftssäkerhet.

Styrningen baseras på en PLC, ej på en PC, av driftssäkerhetsskäl. Touchpanelen som installeras på ugnen och PLC.n är industrikomponenter med högre tillförlitlighet än en gängse PC. MITAB har av driftssäkerhetsskäl valt att göra driften oberoende av PC-stationen. PC-stationen är ett tillägg som ”hämtar” data för loggning. Ugnen kan köras även från PC. Utrustningen har med sina lättförståeliga bilder och upplägget med touchpanelen blivit vägledande i branschen.

Modemförbindelse med PC såväl som PLC ingår i standardutrustningen. I utrustningen finns även system för rapportering. I rapporter inkluderas kremationsdata, miljödata, samt energiförbrukningar. Dessutom loggas en mängd tekniska data för att underlätta uppföljning och justering av driften. I anläggningen loggas kontinuerligt i storleksordningen 30 tekniska parametrar. Loggade data kan presenteras i form av grafer för att underlätta överskådlighet.

Anläggningen kan med fördel kompletteras med specialutvecklade tillbehör som: Programvara för egenkontroll. Egenkontrollplan etableras och arbetsuppgifterna läggs in i tidsprogram. När det är dags för en egenkontroll skrivs automatiskt ut en arbetsorder. Utfört kontrollarbete skall kvitteras.

Apparatschema. Specialutvecklat program för MITAB anläggningar. Programvaran innehåller ett principschema för varje typ av media. ”Klickar” man på en komponent på principschemat så presenteras en ”popup bild”.


På bilden presenteras:
Bild på komponent i aktuell anläggning
Beteckning i principschemat
Beteckning i elschemat
Handelsbeteckning
Beställningsadress för reservdel

 

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org