Bädd

MITAB-bädden är en komplett enhet bestående av behållare för granulat av aktivt kol samt ett mindre inbyggt skyddsfilter. Skyddsfiltret har byggts in som en filtervakt. I den händelse huvudfiltret blir skadat och inte håller tätt samlas partiklarna i skyddsfiltret. I styrningen mäts tryckdifferensen över skyddsfiltret kontinuerligt och vid för hög tryckdifferens uppstår larm i styrningen. Skyddskassetten är lätt utbytbar. Tryckdifferensen bevakas även över hela bädden för att det skall vara möjligt att via styrningen och modem-förbindelse skall vara möjligt att följa tillståndet.

Bädden är invändigt ytbehandlad för bästa möjliga livslängd och behållaren för aktivt kol är tillverkad i speciell typ av rostfritt stål. Allt inbyggt i en enhet som varmhålls nattetid elektriskt via en värmeslinga. Enheten är utvändigt beklädd med plastbelagd blå plåt på stomme av rostfri ram.

Typiskt mätresultat:
• Avskiljning Kvicksilver, ca 96-99%
• Avskiljning Partiklar, ca 96-98%
• Avskiljning Dioxin, ca 98-99,5%

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org