Filter

MITABs väl beprövade filterutrustning har varit i drift i denna typ av applikation i över 10 år. Filtret är specialkonstruerat för applikationen. Ett utmärkande kriterium är den låga bygghöjden vilket gör det möjligt att installera filtret i gängse rumshöjder.

Filtret rensas genom skakning och avfallet förs till avfallsbehållaren under natten.

Filtret tillverkas i två storlekar. För en ugn alternativt två ugnar på gemensam filterlinje. Filtret kan förses med fristående avfallstunna eller underliggande avfallstunna. Vid låg rumshöjd installeras fristående avfallstunna.

MITAB har utvecklat en specialbehållare för absorbenten. Ett utbytessystem är
etablerat. MITAB har alltid fyllda behållare disponibel och klara för leverans.

Filtren är dimensionerade med marginal för att klara driften med lågt tryckfall.

Avskiljning av partiklar ligger typiskt på ca 97-99 % och avskiljning av Hg ligger
typiskt på 96-99 %. Även Dioxiner avskiljs. Som absorbent används aktivt kolpulver.

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org