Rökgaskylare

Rökgaskylaren är ett koncept som utvecklats för MITABs ugnar. Vid dimensionering av kylaren har vi kalkylerat med hög ”sotfaktor” för att kylaren ej skall få stort behov av sotning – med andra ord så har rökgaskylaren överdimensionerats för säker drift.

Kylaren är av typ ”tubkylare i tre svep med vändkammare”. De tre svepen i kombination med vändkammrarna reducerar risken för att en gnista skall kunna passera vidare till filterutrustningen.

   

Som ett rekommenderat tillbehör finns automatisk tryckluftssotning att installera på rökgaskylaren. Sotning sker helt automatiskt varje kväll efter dagens kremationer. Sotet som avskiljs från rökgaskylaren vid autosotning fångas upp i filtret och förs sedermera till avfallsbehållaren.

Som rekommenderat tillbehör finns det möjlighet att utrusta rökgaskylaren med anordning för ”effektreglering” – reglering av rökgaskylarens kylkapacitet. Utrustningen ger möjlighet till en jämnare temperatur till filteranläggning/skorsten trots att energin från processen varierar.

Vi har funnit det vara av värde att dimensionera för låga tryckfall så att fläktanläggningar arbetar ”lätt” vilket medför bättre livslängd och angenämare miljö.

Installationer kan utföras med eller utan återvärmning av rökgaser.

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org