Totallevarantören med det kompletta sortimentet

Mitab har tagit fram ett sortiment som omfattar de flesta olika konfigurationer som uppstår på den nordiska marknaden.

• Ugnar för gas eller olja med plan häll eller V-botten, komplett med avancerat styrsystem

• Fyra typer av insättingsanordingar täcker alla behov

• Kisthanteringsutrustning - transport och förvaring

• Komplett askhanteringssystem - svalskåp, askberedare och urnförslutning

• Rökgassystem - skorstenar, ejektoranläggningar och rökgasfläktanläggningar

• Rökgaskylare - konstruerad och dimensionerad för säker drift och lågt sotningsbehov

• Reningsutrustning enligt kolpulver- och kolbäddsmetoden

• MITAB konstruerar, tillverkar och installerar utrustningen med egen personal

MITAB kan bistå med projektering och rådgivning för ekonomiska och miljöriktiga lösningar.

Djupt komponent- och branchkunnande för en trygg samarbetspartner.

Service och underhåll på alla typer av ugnar och annan utrustning.

Mitab i Forsbacka AB
Björkebäcksvägen 7  818 41 Forsbacka
Tel: +46 26 300 70  Fax: +46 26 351 45  info@mitab.org